Clear Clear
Spitalul de Recuperare Borsa
Text Mic Text Mediu Text Mare   Imprimare Text   Sitemap
Clear
Clear
Publicat in 18.11.2019
Informatii Asigurare

Informatii Asigurare

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurari de sanatate, respectiv Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, în vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:

Copii în vârsta de pâna la 14 ani sageataCertificat de nastere.

Copii de la 14 la 18 ani sageataCarte de identitate.

Tinerii cu vârsta cuprinsa între 18 si 26 de ani daca nu realizeaza venituri din munca sageataAct de identitate si adeverinta de elev sau carnetul de elev vizat la zi si declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu a realizat venituri din munca sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu are venituri din munca.

Absolventii de liceu, pâna la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni sageataAct de identitate si un act din care sa rezulte absolvirea liceului.

Studentii daca nu realizeaza venituri din munca sageataAct de identitate, declaratie pe proprie raspundere privind faptul ca nu realizeaza venituri din munca si adeverinta de student sau legitimatia de student vizata la zi.

Tinerii cu vârsta de pâna la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizeaza venituri din munca sau nu sunt beneficiari de ajutor social sageataAct de identitate, act doveditor ca provine din sitemul de protectie a copilului, declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se afla in ingrijirea altei persoane si a documentelor eliberate de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si/sau nu este beneficiar de ajutor social.

Salariati sageata Act de identitate si adeverinta eliberata de angajator care poarta viza casei de asigurari de sanatate.

Persoane fizice autorizate (PFA) sageataAct de identitate si dovada ultimei plati la FNUASS.

Asociati sau Administratori la societati comerciale sageataAct de identitate si dovada achitarii contributiei calculata asupra veniturilor impozabile (dividende, respectiv indemnizatii de administrare stabilite de AGA).

Persoane care beneficiaza de indemnizatie de somaj sageataAct de identitate si carnetul si/sau adeverinta eliberata de sageataAJOFM.

Persoanele fizice fara venit obligate sa se asigure sageataAct de identitate si ultima chitanta de plata în care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a platit.

Pensionarii sageataAct de identitate, fotocopie dupa decizia de pensionare si ultimul cupon/talon de pensie.

Beneficiar de ajutor social sageataAct de identitate si adeverinta eliberata de primarie din care sa rezulte se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social conform Legii nr. 416/2001.

Persoane cu handicap sageataAct de identitate, certificat de incadrare intr-un grad de handicap, vizat periodic, si documentul eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Asigurarea de sanatate facultativa (membrii misiunilor diplomatice, cetatenii straini si apatrizii care se afla temporar in tara si nu au solicitat viza de lunga sedere, cetatean roman cu domiciliul in strainatate care se afla temporat in tara) sageataAct de identitate si dovada calitatii de asigurat se face cu ultima chitanta de plata in care este stipulata ultima luna/trimestru pentru care s-a efectuat plata.

Beneficiari legi speciale (Decretul Lege nr. 118/1990: veteran de razboi, erou-martir al revolutiei, etc.) sageataAct de identitate, un document doveditor care sa incadreze persoana in una din categoriile enumerate, eliberat de institutia abilitata sa elibereze acest act (vezi mai jos) si document eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii.
   sageataDetinutii politici sageataCertificatul din care reiese ca sunteti incadrat in prevederile Legii nr. 118/1990.
   sageataEroii Revolutiei din decembrie 1989 sageataCertificatul de erou al Revolutiei.
   sageataVeterani de razboi sageataLegitimatia de veteran.

Femeile insarcinate, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara sageataAct de identitate, adeverinta medicala si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara sageataAct de identitate, certificatului de nastere a copilului si documentul eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile sau, pe baza documentelor justificative, ca realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului sageataAct de identitate si decizia emisa de directiile teritoriale de munca, familie si egalitate de sansa si ultimul talon de plata a indemnizatiei de crestere a copilului.

Persoanele care se afla in concediu medical pentru incapacitate temporara de munca sageataAct de identitate si adeverinta emisa de angajator.

Bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau din alte surse sageataAct de identitate si adeverinta medicala eliberata de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate care sa ateste boala inclusa in programele nationale de sanatate si document eliberat de unitatile fiscale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile.

Coasiguratul sageataAct de identitate si un document care atesta calitatea de asigurat a persoanei in intretinerea careia se gaseste coasiguratul, document care sa ateste relatia de rudenie sau casatorie, declaratie pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri impozabile sau document eliberat de organul fiscal teritorial din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si declaratie pe proprie raspundere a persoanei asigurate prin care declara ca are in intretinere persoana coasigurata. Pot fi coasigurati numai urmatoarele categorii de persoane sotul, sotia si parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.

Persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute in art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au venituri sageataAdeverinta emisa de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurii necesare stabilirii identitatii sageataAct de identitate (daca e stabilita identitatea persoanei) si adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie.

Cetatenii straini si apatrizii care au solicitat si obtinut prelungirea dreptului de sedere temporara sau au domiciliul in Romania sageataAct de identitate (pasapoarte) si document eliberat de casa de asigurari de sanatate.

Cetatenii straini care au domiciliul in stainatate sageataAct de identitate (pasapoarte) si cardul european de asigurari de sanatate.Nu uitati!
sageataChiar daca sunteti neasigurat aveti dreptul la servicii medicale de urgenta gratuit si beneficiati de pachetul minimal de servicii medicale, fara a face dovada calitatii de asigurat.
sageataCalitatea de asigurat si drepturile de asigurare inceteaza odata cu pierderea dreptului de domiciliu sau de sedere in Romania.Clear
Clear Clear
Casa de Asigurări de Sănătate MaramureşDirecţia de Sănătate Publică MaramureşMinisterul SănătăţiiGDPR

© 2007-2024 Spitalul de Recuperare Borşa | str. Floare de Colţ, nr. 1, Borşa, Maramureş | 0262 342120 | 0262 343169

Aceasta pagina a fost vizitata de 10.637 ori, iar acest website de 1.131.135 ori. Avem 7 vizitatori on-line.

King Systems® King Systems | Web Design | Web Development | Web Hosting | Logo Design
Clear Clear