Clear Clear
Spitalul de Recuperare Borsa
Text Mic Text Mediu Text Mare   Imprimare Text   Sitemap
Clear
Clear
Publicat in 18.02.2011
Concurs pentru ocuparea functiei de Director Medical si Director Financiar-Contabil

Concurs pentru ocuparea functiei de Director Medical si Director Financiar-Contabil

Spitalul de Recuperare Borsa, jud.Maramures,organizeaza in data de 06.04.2011, concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii specifice comitetului director:

  sageatafunctia de director medical
  sageatafunctia de director financiar-contabil

Concursul pentru ocuparea ambelor functii va avea loc la ora 10:00, la sediul Spitalului, localitatea Borsa, str. Floare de Colt nr. 1, in sala de sedinte.

Concursul consta in:proba scrisa, sustinerea proiectului de specialitate si interviu de selectie.

La concurs se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele criterii:

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil in Romania;
b) nu sunt condamnati penal sau in curs de urmarire penala;
c) sunt apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic);
d) nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale cu privire la sistemul public de pensii si alte drepturi sociale.
e) nu au colaborat cu Securitatea inainte de anul 1989;
Criterii specifice pentru ocuparea postului de director medical:
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil medicina;
b) sunt confirmati ca medic specialist sau medic primar;
c) au cel putin 2 ani vechime ca medic specialist, sau au competenta/atestat in managementul serviciilor de sanatate ori sunt absolventi ai cursului de management spitalicesc;
Criterii specifice pentru ocuparea postului de director financiar-contabil:
a) sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
b) au cel putin 2 ani vechime in specialitatea studiilor;

Dosarele de inscriere se depun la biroul R.U.N.O.S., pana la data de 29.03.2011, inclusiv, ora 13:00.

Dosarul de inscriere la concursul, pentru ocuparea unuia din posturile de mai sus trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) cerere de inscriere;
b) copia actului de identitate;
c) copia legalizata a diplomei de licenta sau  de absolvire, dupa caz;
d) curriculum vitae;
e) copii ale diplomelor de studii si alte acte ce atesta efectuarea unor specializari, competente/ atestate, in functie de postul pentru care concureaza;
f) adeverinta care atesta vechimea in gradul profesinal sau in specialitatea studiilor dupa caz, sau copie de pe carnetul de munca, certificata ”in conformitate cu originalul” de catre conducerea unitatii;
g) cazierul judiciar;
h)  adeverinta din care rezulta ca este apt medical (fizic si neuropsihic);
i) declaratie pe propria raspundere privind necolaborarea cu Securitatea inainte de anul 1989;
j) declaratie pe propria raspundere ca nu este urmarit penal si nu are cunostinta ca a fost inceputa urmarirea penala asupra sa;
k) copie legalizata a actelor (certificate de casatorie, etc.) prin care si-a schimbat numele, daca este cazul;
l) proiectul/lucrarea de specialitate intocmita de candidat;
m) chitanta de plata a taxei de concurs in cuantum de 400 lei,care se va plati la caseria spitalului.

Bibliografia, temele-cadru pentru proiectul de specialitate, precum si alte aspecte legate de organizarea concursului vor fi afisate la sediul Spitalului.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Birou RUNOS, tel.0262342120


MANAGER,
Dr. Stefanescu George Stefan


Nr. 573  din 18. 02. 2011Clear
Clear Clear
Casa de Asigurări de Sănătate MaramureşDirecţia de Sănătate Publică MaramureşMinisterul SănătăţiiGDPR

© 2007-2024 Spitalul de Recuperare Borşa | str. Floare de Colţ, nr. 1, Borşa, Maramureş | 0262 342120 | 0262 343169

Aceasta pagina a fost vizitata de 6.782 ori, iar acest website de 1.097.622 ori. Avem un vizitator on-line.

King Systems® King Systems | Web Design | Web Development | Web Hosting | Logo Design
Clear Clear